SZTE MK HÖK :: Hírek :: Rendszeres szociális ösztöndíj ponthatár

Rendszeres szociális ösztöndíj ponthatár
Ehök
Rendszeres szociális ösztöndíj ponthatár

Kedves Hallgatók!

A 2012/2013. tanév II. félévére vonatkozó rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott pályázatok tartalma és az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg felosztása alapján a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok ponthatáraként 148 pont került megállapításra, amelyet az SZTE EHÖK Elnökség 2013. február 28-i ülésén hozott határozatával rögzített (jóváhagyott).

Amennyiben a rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása tárgyában hozott első fokú döntés a hallgató kérelmének – részben vagy egészében történő – elutasításáról rendelkezik, ezen elutasító határozat 2013. március 4. napjától, 2013. március 18. napjáig személyesen (igazoltan, aláírás ellenében) átvehető az EHÖK irodában.

Amennyiben ezen döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató – személyes átvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, de legfeljebb 2013. április 02-ig jogorvoslattal élhet, amelyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa (a hallgató legalább egy alkalommal személyesen történő meghallgatását is magában foglaló ülését követően) dönt.

A kérelem elektronikusan, a MODULO rendszerében a ’Rendszeres szociális ösztöndíj’ c. űrlaphoz vagy az „Általános szociális helyzetfelmérő” adatlaphoz kapcsolódóan, „Jogorvoslati kérelem” c. adatlap kitöltésével nyújtható be.

[Az elektronikus adatlap elérésében való egyéb akadályoztatás vagy egyéb indokolt esetben a hallgatónak lehetősége van a jogorvoslati kérelmet teljes mértékben egyénileg megfogalmazni, és a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium elnökének, Dr. Szabó Gábor rektornak címezve a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál (6722 Szeged, Szentháromság u. 34.) személyesen vagy postai úton benyújtani.]

A JOGORVOSLATI KÉRELMET EGYÉRTELMŰEN ÉS OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI. AMENNYIBEN A HALLGATÓ EGÉSZSÉGÜGYI OKBÓL (KÜLÖNÖSEN: SÚLYOS BESZÉDHIBA, DISZLEXIA, DISZGRÁFIA,DISZKALKULIA) EBBEN AKADÁLYOZTATVA VAN, A JOGORVOSLATI KÉRELEM – IGÉNY ESETÉN, KÉRÉSRE – SZEMÉLYESEN JEGYZŐKÖNYVBE MONDHATÓ AZ EHÖK MUNKATÁRSA ELŐTT.

A rendszeres szociális ösztöndíjak összegeivel kapcsolatban az alábbi dokumentumban található tájékoztatás.

SZTE EHÖK

http://www.ehok.u-szeged.hu/posts/412-rendszeres-szocialis-osztondij-ponthatar

Csatolmány címe: 1

Leírás: Jogorvoslati kérelem minta

Letöltés

Csatolmány címe: 2

Leírás: Pontok- összegek

Letöltés

Létrehozva 2013-03-01 17:42:05 UTC , módosítva: 2013. jún. 5., 16:42


Vissza

Hozzászólások